login |

A királyság (Kings) – írta symor

2010. 04. 27. 23:05 - Írta: vendegblogger

17 hozzászólás | kategória: kritika,

Siwwítí ‘ézer ‘al gibbór harímótí báhúr mé‘ám / Többre tartottam az (ifjú) erőt, mint a harcost, többre becsültem a fiatalembert a hatalmasnál (Zsolt 89,2)

Mese egy üvegtornyokkal teli királyságról, az uralkodócsalád viszályairól és egy hősről, aki az isteni rendeltetés útján válik az események központi alakjává. Michael Green ötlete igazán nagyra törő szórakozásnak ígérkezett a közönség számára. Zsoltárokból merítkezett kreativitásnak, amely Dávid király történetét helyezi át mai környezetbe. Ambiciózus elképzelés, melyben egy metropolitán városállam (egy kis Manhattan) adja a történet helyszínét, a középpontban az abszolút monarchia, a Benjamin-ház hatalmi intrikáival.

1111

Ezt a modern királyságot, Gilboát, Silas Benjamin király (Ian McShane) irányítja, aki egykor véres háborúk árán, Isten felkentjeként építette fel uralmát és annak ékét Shiloh fővárosát. A kívánt jólét és béke mégsem abszolút, a szomszédos Gath állammal szembeni határvillongások lassan háborút gerjesztenek, és a családon belül sem teljes az egyetértés. Silas terveit királynője testvére, a viszályban érdekelt William Cross (Dylan Baker) akadályozza a kincstár fejeként, de fia Jack herceg (Sebastian Stan) „gyengéi” is aláásni látszanak a hatalmát.

A történet szinte kívánja a Dávidját, aki a Gilboa és Gath között kialakuló frontszakaszon fel is tűnik. Silas népének egyszerű katonájaként David Shepherd (Chris Egan), személyes veszteségéből felindulva válik hőssé, amint legyőzi Goliath-ot, a legyőzhetetlennek hitt harckocsit és megmenti a trónörököst.

2222

Ezúton válik David médiasztárrá, mely hírverést a király a maga hasznára kíván felhasználni és személye mellé rendeli országa hősét a fővárosba. Nem számítva arra, hogy Shepherd jóakaratától vezérelve váratlan béketeremtővé válik a hadszíntéren, viszonzott szerelemet kezd táplálni Michelle (Allison Miller) lánya iránt és egy Silas-tól elfordulni látszó Isten uralkodói ómennel jelzi kiválasztottságát. Az események sora innen lendül mozgásba számos konfliktussal, túlvilági és evilági intuíciókkal, akár egy családdráma a hatalom színpadán.

Ebből építkezik ez a sorozat, „amit nem néztek elegen, pedig jó volt.” Elég sokszor hallhattuk ezt a mentséget, nem egy szériánál. A Kings esetében még azt is leírhatjuk, hogy rossz csatornára került, az NBC-hez és nem egy szabad felfogású törpeóriáshoz a kábelen. Mit ért volna a Kings az HBO, Starz vagy Showtime műsorán? A tovább után megmondom.

Önmagánál fogva talán nem is olyan sokkal többet, mint azt hinni szeretnénk és a miértre adott válaszok sajnos ugyanolyan kézzelfoghatók, akár a sorozat valódi érdemei. Elsősorban a Kings megjelenése dicséretre méltó, a képek letisztultak és patinás arculatú díszletvilágot teremtenek az uralkodói életvitel köré. Odafigyeléssel alakítják a királyi család környezetét, látszólag a mai Windsor-ház valóságából inspirációt nyerve. Roppant előkelő benyomás a részletgazdagon formált hatalmi közeg, kézzelfogható és a szemnek szép stilizáltságával és korszerű egyszerűségével együtt.

3

A döntéshozás panorámatermétől a vacsoraasztalokig minden meggyőzően visszafogott, a túlzott ceremoniális pompa bele sem férne egy ilyen maiasított uralkodói atmoszférába. Annyi kétséget lehet persze támasztani, hogy maga a városállam túlságosan azonosnak látszik a Nagy Alma belvárosával és a pár kilométerrel arrébb zajló, holdbéli harcmező erős kontrasztot mutat, de összességében a Kings kimunkált látványára nem lehet túl sok panaszunk.

A sorozat ennek ellenére teljességgel kiegyensúlyozatlan, már-már zavarba ejtően az, az írói oldalon és még inkább a színjátszók között, koncepciótévesztésről van szó. Az egyik legtöbbször elbeszélt és idézett történet, Dávid király felemelkedése. Erő, bölcsesség és hatalomvágy megtestesülése egy ember történetén keresztül, aki egy felsőbb hatalom választottjaként, mégis saját leleményéből lett vezetővé  és példázattá a zsidó történelemben, valamint a keresztény hittörténetben.

Azt hihetnénk, ami ebből kerekedik, egy ihletett történet, eredeti alkotóerővel elbeszélve –  és ez lehetett volna a Kings, ha a sorozat Dávidjából nem csinálnak kókadt alakot a sorozat készítői. Mert, akit a sorozatban láthatunk, arról teljességgel elképzelhetetlen, hogy valaha is királlyá váljon, erőltetett példabeszédeken kívül semmi adottsága hozzá. Még a gyarló Silas vér szerinti fia is, mint meleg, enervált és szorongó szereplő is sokkal karakteresebb, ahogy öncélú terveit szövi, Sebastian Stan játéka lényegesen meggyőzőbb mellékszereplőként.

4

Nagyvonalúan elhihetnénk, hogy ilyen egy érzékeny hős, az lehet, viszont leendő uralkodóként hiteltelen és alapból bukásra ítélt. Remélhetnénk, majd felnő a feladathoz, amint csapdába ejtik a döntések súlyával, de ha valaki ennyire erőtlen azzá válni, ami lehetne, azon még a szerencse és az isteni fátum sem segít. Neki a becsületében van az ereje, sejtetnék az írók, pedig az ostobasága látszik a legnagyobb kondíciónak. A kontraszt, amit a sorozat írói teremteni kívántak az igaz, jószívű  uralkodó előképe és a hatalmát gyanakvóan, hitében kétkedően és erős kézzel konspiráló Silas király között teljesen félresikerült, más értelmet nyert. Legalábbis úgy, ahogy azt a Kings eredetileg sugallni kívánta.

Hasonlóan gyengén megírt a jótékony Michelle Benjamin alakja, Shepherd szerelmeként legtöbbször csak nagy szemekkel bámulhatja az eseményeket. A sorozat írói észrevehetően a Brotherhood (1×06) című epizódtól kárpótolni kívánják a többre érdemes Allison Millert néhány jobb jelenettel, karakterháttérrel, sajnos eléggé megkésve.

Királyok – a sorozatban valóban szerepelnek előkelőségek, de a szerepeken túl, mint színész egyetlen uralkodó mindenkit alárendeltté minősített az évad alatt. A sorozat rapszodikus színvonalát semmi sem jellemzi jobban, mint színészi gárdájának fellépése. Michael Green igyekezete által ritkán látott tehetségáradat áll a Kings szerepjátszói közé. Sajnálatosan többnyire érvényesületlenül, mint Wes Studi tábornoka és Eamonn Walker érseke, ugyanakkor megjelennek figyelemre méltó epizodisták is, mint Susanna Thompson vasakaratú királynéja, a ragyogóan álnok Dylan Baker és Leslie Bibb törtető, gazdag cafkája.

5

A Kings casting meglepetésének szánták a rég látott Macaulay Culkint, Cross beteges hajlamú fiaként, és még jól is állna neki a szerep, ha nem lenne teljesen kihasználatlan. A valódi Dávid Góliát harc azonban, ami a Kings hanyagságát és erényeit példázza, a sorozat főszereplői között zajlik és ebben bizony Góliát nyer.

Ian McShane szakmája öreg oroszlánja, ahogy Silas király szerepében érvényesíti sötét karizmáját, ahogy beszél és kiterjeszti akaratát a szerep által, a szerepen túl is uralkodik jelenlétével a sorozaton. Minden jelenetben látni, hallani érdemes, mintha személyesen az ő kedvéért jött volna létre a sorozat, kihasználva tapasztalata és tehetsége összes lehetőségét. Elhomályosítja a nála haloványabbakat, kevesebb rutinnal bírókat, így magát a Kings tulajdonképpeni főszereplőjét, Dávidját is túlnövi, aki valójában a történet központi alakja.

6

Ellenben Chris Egan színészi teljesítménye David Shepherdként nagyjából kimerül abban, hogy könnyesre tudja hunyorítani a szemét. Egan a leghiteltelenebb színészválasztás a főszerepre, és vele együtt kezd megdőlni a Kings krédója. Fejlődés nélküli, szívfájdító férfinaiva jelenik meg játékában, akinek egyetlen percig sem hiszem el, hogy meg tudna tartani egy királyságot. Látszólag a sorozat írói sem tudnak mit kezdeni vele, nem írnak neki személyiségfejlődést, alakjának nincs íve, csak kényszeres csúcspontjai, a sorozat vége felé is azt taglalják, hogy lehet valaki ennyire pozitív személyiség. Én meg azt kérdezem a látottak alapján, hogy lehet ennyire ócska szerepet írni Dávid király történetéből, aki az eredeti archaikus históriában sohasem volt ennyire színtelen. Épkézláb fejlődéstörténet híján Isten leggyarlóbb, gyenge királyválasztottja hitelteleníti a királyság szebb jövőjét. Érthetetlen Green színészválasztása vele kapcsolatban, aki még olyan cameokat is képes volt a Kings számára biztosítani, mint a remek Brian Cox és Saffron Burrows.

A Kings nagyratörő kezdete a sorozat vége felé valamelyest csorbulni látszott, de valójában ritkán tapasztalni egy ilyen modern királymesét, némi bibliai szállal megtámasztva, egy kevés spiritizmussal kiszínezve a történetet. Habár nem egészen elvarratlanul, mégis eléggé ködbevesző befejezéssel ér véget az évad. A sorozatkaszával utat engedve az előrelátható, de már több évaddal nem folytatódó történetnek, amelynek, talán nem az NBC-nél meglett volna a maga helye. Mintegy figyelemre méltó fantasy-esque a Kings 6/10 értékén mozog, csakis McShane miatt.

17 hozzászólás Ne habozz!

M76 - 2010. 04. 27. 23:34

“A kontraszt, amit a sorozat írói teremteni kívántak”
Pont ezt a dolgot figurázta ki nemrég a south park egy epizódjában, amikor a kritikusok olyan dolgokat akarnak belelátni a művekbe ami nincs is.

Te honnan tudod, hoyg mit akartak a sorozat írói? Szerintem nagyon is jól mutatták a kontrasztot, én teljesen függetlenül néztem a sorozatot eszembe se jutott, hogy a vallásos dávis vs góliát történethez egy mp-re is hasonlítsam, még akkor se ha egyértelműen ez volt az alapötlete. Szerintem nem is szabad azon elmélkedni, hogy így meg úgy nem passzol hozzá. Én amikor elkezdtem nézni fogalmam se volt róla, hogy ez az alapötlete, és attól se ugrott be, hogy David-nek hívják a gyereket meg Goliath-nak a tankot.

“az ostobasága látszik a legnagyobb kondíciónak.”
Igen az látszik, és mi a baj ezzel? Egy buta, naív sőt ostoba parasztgyerek nem több, honnan veszed, hogy nem ennek akarták bemutatni? És mire király lett volna belőle a sorozatban, ha egyáltalán ezt tervezték a sorozat írói, mert ezt sem tudhatod 100% bizonyossággal, addig jelentős fejlődésen eshetett volna át.

Egyébként szerintem meg a sorozat főszereplője Ian McShane, és tény, hogy mindenki másnál jobb a játéka, és már miatta megéri nézni a sorozatot, de az egyáltalán nem igaz, hogy csak miatta. Szerintem a tavalyi év legjobb újonc sorozata volt a Kings, voltak hibái de olyan hatással volt rám amilyennel egy másik sorozat sem.

Úgy próbálod beállítáni mintha egy buta sorozat lenne a Kings pedig éppen ellenkezőleg. A vége felé volt némi csapongás benne mintha túl gyorsan akartak volna túl sokat elmondani ezért nem 9/10 csak 8/10, ami adható rá.

Pilot - 2010. 04. 28. 00:18

A Kings nem egy buta sorozat. Sok mondanivalója van, és nem érdemelt volna kaszát, persze a nézettségi számok alapján nem tehetett mást az NBC. Sok sorozat jutott erre a sorsra.
Tényleg nem ér fel Ian McShane játékához egyik másik színész teljesítménye sem, de azért elég jól teljesített mindenki. Dávid pedig az egyszerű parasztfiúból nőtte volna ki magát királlyá, ha lett volna rá ideje. És miután megjárta a zarándokútját (az alapító okirat visszaszerzésével) vált volna olyan alakká, aki méltó lett volna a királyi címre, de nem hagytak neki teret és valahogy le kellett zárniuk a sorozatot még ha ez azzal járt is, hogy David nem nő fel a feladathoz. Silas nyert, David nem nyert. Ennyi.

Én igazán sajnálom, kicsit elfogultan is, ugyanis ez volt az első sorozatom, amit teljesen lefordítottam, és az újító elképzelés miatt nagyon megfogott.
Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Be Kings.

Pilot

Pilot - 2010. 04. 28. 00:21

Jah és symor szerintem jól sikerült az írásod a sorozatról. Én olyan 7-8/10-et adnék rá, és csak sajnálni tudom az embereket, hogy nem lesz folytatás.

plantag - 2010. 04. 28. 00:47

az irashoz es a forditashoz is gratula, en az összel daraltam le, de a pilotot meg frissiben megneztem, es azota is azt vartam, mikor lesz hozza felirat, mert annyira bejött az 1. resz. összessegeben is nagyon tetszett, kar, h csak 1 elakszalt evadnyi lett belöle, de hat ez van.. en is csak ajanlani tudom mindenkinek, aki szeret egy kicsit elrugaszkodni a valosagtol…

Skate - 2010. 04. 28. 03:44

Ez a sorozat igazi szellemi táplálék, amiből hiány van és nem készült fel az átlagnéző az ilyen koncepciókra. Igen szükség volna több hasonló sorozatra, ami vallásból és mitológiából táplálkozik és profin.

Igaz Ian McShane szerepe állt a középpontba és érezhető volt a karakterek közti különbségek erőssége, de legalább az osztálybeli különbségeket jobban kihangsúlyozta a nézők felé és elég pozitívum ezt tekintve.

Nem juthatott a sok szereplő miatt minden karakter kibontására, mivel nem volt lehetőség 2. évadra, az utolsó részekbe összekeltett tömöríteni, legalább egy iránymutatással szolgáljon, hova vezetett volna a történet.

David Sheperd túlzott jóságának ábrázolását elfogadhatnánk már más sorozatokat figyelembe véve (Smallville – Clarck Kent, Legend of the Seeker – Richard Cypher/Rahl , stb.), hogy árnyaltabbá tegyék az írók a karakterét kellett volna legalább egy 2. évad.

Mindenkinek ajánlom, ha nem másért Silas karaktere miatt, aki Al Pachino színészi magasságaiba tör. És mi se bizonyítja ezt jobban, minthogy Végvári Tamás kapta a felkérést, hogy az ő hangján halljuk a királyt, de a többi szinkron hangot is elég jól kiválasztották. Szinkronizált egy évados sorozatok ilyen profi fordításra nem is emlékszem. (Örülnék majd a LOTS is ilyen gárdával operálna itthon.)

A szinkronos Pilot is megtekinthető:
http://www.megavideo.com/?v=0HCM9DJG

symor - 2010. 04. 28. 05:39

M76:
A kritikusok általában igyekeznek megállapításokat tenni, ahogy az átlagnézők is egy film, vagy sorozatepizód nézésekor. A megszülető vélemények különbözően, ezt tiszteletben tartható, anélkül, hogy túlzottan egyetértenénk. Silas és David között igen szerintem az írok kontrasztot kívántak állítani, ebből jött létre a sorozatban egyfajta konfliktus szerintem. Nem muszáj egyetérteni, és lefogadom azokat is kifigurázta már a South Park, akik nem kívánnak következtetésekre jutni. Ez is egy vélemény.

A hibát abban láttam, hogy David jobb ember Silasnál, de gyámoltalanabb az eredeti legendához képest is, pláne így egy új korba helyezve. Ez az én véleményem.

David nem egyszerű parasztgyerek, főleg nem ebben a sorozatban és nem buta, példabeszédei által megmutatkozik, csak változatlanul ostobán viselkedik és ez a rosszul megírt karakter hibája. A folytatást nem találgatom, a látottakban gondolkodhatok csak.

Talán működött volna a sorozat McShane nélkül. Ezt megint csak nem tudom, elismerem lehet, de had ne ezt elképzelve ítéljek. Ami látható, az az, hogy nélküle kevesebbet ért volna a Kings.

Nem próbálom buta sorozatnak beállítani, valamennyire elhibázottnak próbálom leírni. Ha más véleményed van, joggal elismerem, én is tévedhetek. Ezért mindenki ítélkezzen saját belátása szerint, ha nézi a sorozatot, amit ajánlok.

Pilot:
Gratulálok a fordítói munkádhoz, mint írtam a Kings összes hibája ellenére figyelemre méltó sorozat. Ezt láthatjuk másként, én így láttam.

Az elkötelezettséged, hogy mások számára is élvezetessé tetted tiszteletreméltó. Én ehhez képest csak kritizálhatok. Leírhatom, amit gondolok róla és megköszönhetem az erre fordítható rövid figyelmet tőletek.

A sorozatot mindenképp ajánlom, a leírtak fenntartása mellett.

leviske - 2010. 04. 28. 11:16

Szomorú, de maximálisan egyetértek. Az alap koncepcióból kiindulva én valahogy többet vártam.

M76 - 2010. 04. 28. 11:21

“A hibát abban láttam, hogy David jobb ember Silasnál, de gyámoltalanabb az eredeti legendához képest is, pláne így egy új korba helyezve. Ez az én véleményem.”
De pont ez az, miért kell az eredeti legendához hasonlítani? És ha gyámoltalanabb akkor mi van, nem értem ez miért akkora bűn.

riviera - 2010. 04. 28. 12:52

nem bün, de tényleg béna volt a gyerek benne. :) McShane viszont nagyon ott volt.

Maniac84 - 2010. 04. 28. 13:05

Jó kis írás még ha nem is értek vele teljesen egyet. McShane valóban uralta a képernyőt viszont a többi színész se volt rossz. Dávid szerintem szándékosan lett ilyen naivra megírva, és ebből következtek a néha buta döntései is. Látható, hogy több évaddal számoltak volna a készítők, remekül fel lehetett volna építeni a karakterfejlődését.
A király karakterének mélységét fokozatosan fel tudták tárni az évad során. A kezdetben még szimpatikusnak is tűnhető uralkodóról fokozatosan derül ki, hogy mennyire hataloméhes. A végére pedig nyilvánvalóvá válik, hogy bármire képes lenne hatalmának megőrzésért. Ez persze nem csak az írók érdeme, mert remek színészi teljesítmény is társult hozzá. Mindazonáltal az alapján, hogy ezt ilyen jól sikerült megkomponálniuk szerintem Dávid karakterfejlődésével se lett volna nagy gondjuk.
Nekem nagyon tetszett a sori, egy 8/10 tőlem kijár rá. Bátran ajánlom mindenkinek aki néha szeret elrugaszkodni a valóságtól. Szerintem elég hiteles képet fest arról, hogy mi lenne ha a mai korban is királyok uralkodnának még.

HRG - 2010. 04. 29. 19:25

Nagyon bejött a hangulata, még ha a történet valóban ellaposodott is a végére, már önmagában a helyszín és az elképzelt világ, egyáltalán a bibliai történet modern színtérre áthelyezése is nagyon érdekes. Silas karaktere nagyon összetett, ütős, tényleg nem fekete-fehér, és zseniális a színészi játék. Én még néztem volna.

kiskiraly - 2010. 05. 01. 10:57

Csatlakozom: én is többet vártam. Viszont a király alakító színész lejátszotta az összes többit a képenyőről.
De csak ezért szerintem kár végignézni
Az jobb lett volna, hogy a sorozat teljesen eltávolodik a királyság “majdnem úgy néz ki mint egy amerikai város” imidzstől (sárga taxi, miegymás), mert lehetett volna egy West Wing sorozat is egy fíktív királyságről szól kis vallási dologgal megtámogatva.

gerappa - 2010. 06. 30. 16:42

nekem nagyon tetszett a sorozat, kár hogy nem folytatják… McShane nagyot alakított, Dávid viszont elég gyengére sikeredett. A kezdeti naivság nem volt probléma egyáltalán, mivel ez olyan dolog, amiből az ember változik, de vezetőnek születni kell, és velem egyáltalán nem tudta elhitetni Dávid, hogy ő vezéregyéniség, és valaha is királlyá nőheti ki magát… amúgy a többi szinészel nem volt probléma. Jó volt az alapötlet. Nem bánnám ha a közeljövőben több ilyen sorozat indulna, ami visszanyúl a Bibliához. Sok érdekes történet van ott :)

Zsuzska - 2010. 09. 18. 21:13

Tudjatok nem ertek en a profi jellemabrazolashoz meg a filmkarakterek alakitasahoz .. de ugy gondolom McShane azert tunik olyan profinak es kifinomultnak mert a film 80%aban o uralja a kepernyot es ot latjuk abrazolva.
Ez teny. emellett biztsan jo szinesz..
Davidre nezve .. ugy gondolom h o egy olyan sra aki minden szerepeben ad valamit onmagabol. Ami az erzekisege..kivalo szinesz.. nezzetek meg a * A levelek julianak* filmet. ott hihetetlen de atvaltozik az ontelt utalatos karakterbol, erzeki romatikus Romeo lesz. lehet ha nem igy van, de en ebben a filmben is ot lattam …
Ugy hiszem erre a karakterre nem o volt a megfelelo valasztas. En fokent erte neztem meg a sorozatot, latni akartam mire kepes..O romantikus szinesz es szerintem erti a dolgat, picit talan kezdo :)
Nagyon jol ereztem magam a film alatt, nagyon sajnalom h nincs 2. evad sem 3 es 4
Csak a rendezot hibaztatom a tortentek miatt, a irojarol nem is beszelve…Hogy engedhetett ki felkesz munkat a kezebol.. ezt en nem ertem. Csodara vart? Ebbol egy hatalmas sorozat lehetett volna .. sok lehetoseg lenne benne..
Mit gondolt ? a szokest is 5 perc alatt hoztak ossze? na abbol vehetne peldat.. az apro reszletel teren..
Komolyan merges lettem.. :D
nagyon sajnalom h ennyi..
:|

winnie - 2010. 09. 18. 21:21

“agyon sajnalom h nincs 2. evad sem 3 es 4
Csak a rendezot hibaztatom a tortentek miatt, a irojarol nem is beszelve…Hogy engedhetett ki felkesz munkat a kezebol.. ezt en nem ertem. Csodara vart? ”

ezt most nem értem. félkésznek mondod, de mégis sajnálod, hogy nincs folytatás?

“Ebbol egy hatalmas sorozat lehetett volna .. ”

lehetett volna, de már az első rész alacsony nézettségével eldőlt, hogy nem fognak kérni folytatást.

csoki28 - 2010. 09. 22. 15:44

Igazság szerint, én egyet értek azzal, hogy milyen legyen David, ha nem gyengébb karakter, hisz ő ehhez van szokva. Ám ha úgy vesszük nem mondhatjuk gyengének sem, hisz a fronton szolgált, ahhoz pedig bátorság és erő kell. Másrészt ő volt az egyetlen, aki hajlandó volt a parancsot megszegni és kihozni onnan a foglyokat!
Én személy szerint nagyon bírom a srácot és csalódott vagyok, hogy nem lesz folytatás!

Valedon - 2011. 12. 26. 01:36

A sorozatot csak MacShane miatt kezdtem el nézni. Én egyet értek a cikk írójával. A David gyerek nem hogy király nem tudna lenni, a szent becsületességével egy sarki vegyesboltot nem tudna elvezetni. A bibliai Dávid erős figura, ez a Dávid inkább ostoba. Csórikám nagyon bugyuta szerepet kapott… és nem is játszotta el valami jól. Pedig az elején jól indult az egész.
Silas karakterén kivűl talán még a fondorlatos feleség karaktere van valahogy kidolgozva, de mikor a hercegkisasszonyt és a hőst nézem olyan mintha ovisok játszanának királylányost…
Nem jön át semmi a szerepekből… pedig hajj desok lehetőség lenne benne.
Borzalom hogy egy ilyen színészóriás mellé mint MacShane ilyen középszerű egyszerűen lapos színészeket rakjanak.
A kiscsaj totál bambi…
A hősben annyi erő nincs hogy maga mellé szervezzen embereket. A történet nagyon rámegy erre az isteni kiválasztott vonalra… miközben a Dávid királyunk szájából részenként 10-15 percen keresztül csorog a tejbepapi…
Persze mondja neki a kedvenc ír kollégánk hogy hagyja már a picsába a királyt… annyi esze nincs hogy megfogadja, de akkor minek rakják bele az ilyen részeket.
Annyi szál volt amivel érdekesebb sztorit kreálhatnának az egészből, ehelyett lett egy bugyuta isten kiválasztottja sztori… ennyi erővel már a duci portásfiú is lehetne a kiválasztott. (amely szerelmi jelenetét szintén nem értem mi a francnak kellett belerakni és perceket pocsékolni rá mikor tisztára érdektelen.)
A képi világgal nincs baj de lószart nem ér ha verem a fejem a falba közben hogy ilyen hülye gondolkozású emberek még egy bugyuta amerikai tündérmesébe sincsenek. Persze a Kings Bebizonyította hogy igenis van aki ilyen hülyeséget kitalál.
A sorozat McShane nélkül egy évadot sem érdemelt volna meg, és hát én értékelem az ő színészi teljesítményét, de az hogy egy sorozatban csak ő képes valamire való színészi teljesítményt létrehozni… katasztrófa… A sztoriban rengeteg de rengeteg lehetőség rejlett volna, a koncepció nagyon tetszett, a díszletek megvoltak, amit kaptunk viszont nem egy világszínvonalú opera, pusztán egy pár lelkes amatőr szövegdurrogtatása teljesen értelmetlenül.

Nem szeretem lehúzni a sorozatokat. McShane miatt 3/10. Ha ő nincs benne nem néztem volna tovább. Egy pont jár az alapkoncepcióra. De a megvalósítás… jellemzően amerikai mikrohullámozott rágóguminyulvány.

Ide írd


kötelező

(kötelező, de nem adjuk ki senkinek)

Ezeket a HTML parancsokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ennek a posztnak külön RSS feedje van a hozzászólásaihoz