login |

Sorozatos filozófia

2011. 07. 08. 14:40 - Írta: Hooligan

31 hozzászólás | kategória: könyv, ,

Nem tudom mennyire követitek figyelemmel az Olcsó DVD-s bejegyzés kommentjeit, de elég sok jóságot lehet most beszerezni országszerte. Most külön kiemelem cegtli jelzését, aki kiszúrta, hogy a Lírában most csak 600 forintot kérnek el az Eltűntek és a filozófia című könyvért. Ez 80% kedvezmény.

Én még hozzáteszem, hogy a 24 és a filozófia is ennyibe fáj, postaköltséggel együtt pedig összesen 1999 forintom nembánja a két könyvet. Persze városiak előnyben, a bolthálózat egyes üzleteiben akár ingyen is átvehetitek a két könyvet. Most úgy néz ki egy darabig otthon marad a Kindle…

31 hozzászólás Ne habozz!

winnie - 2011. 07. 08. 14:44
marcus - 2011. 07. 08. 15:43

Lostos kötelezőnek látszik! :)
Meddig tart az akció? :)

Llew - 2011. 07. 08. 16:09

Az rendben, hogy olcsók, de érdemes is elolvasni őket?

junkie - 2011. 07. 08. 16:25

Köszi, rendeltem is egyet :) Máskor is hírezzétek ám ki, ha kiszúrtok ilyen jó kis akciót! :)

elliot - 2011. 07. 08. 16:36

Istenek vagytok! a barátnőmnek így már meg is rendeltem az ajándékát:) A Líra okosan taktikázik…el kell ismerni!:)

geri - 2011. 07. 08. 16:40

köszi a cikket, LOST-osért nekem mindenképpen megéri!

Mandog - 2011. 07. 08. 17:13

Egy “A Drót és a filozófiát” azért szívesebben olvasnék, nem is lenne nehéz dolog összeállítani, elég lenne a főcímvégi idézeteket felsorolni. All in the game, yo!

Pilot - 2011. 07. 08. 17:13

Na szép, én még 2500-ért vettem a télen magamnak a 24-et. De megérte, sztem jó könyv.

Thrasher - 2011. 07. 08. 18:21

igaázból nem tudom elképzelni az ilyesmiről, hogy ne -akár csak picit is művelt ember számára- nyilvánvaló dolgokról való szófosás, és -főleg a Lost esetében- fájdalmas belemagyarázás legyen.
ott a Lostpedia, szépen fel van sorolva minden filozófiai, vagy más kulturális utalás, ami a sorozatban előfordult. :p

LnB - 2011. 07. 08. 18:33

Elmondaná nekem valaki, hogy pontosan mit is tartalmaznak a könyvek? Mindkét sorozatot szertem, de ilyen könyvekről még nem hallotam. Előre is Köszi.

winnie - 2011. 07. 08. 18:46

“Elmondaná nekem valaki, hogy pontosan mit is tartalmaznak a könyvek? Mindkét sorozatot szertem, de ilyen könyvekről még nem hallotam. Előre is Köszi.”

korábban már írtunk róluk: http://www.sorozatjunkie.hu/2010/08/25/lost-jatek-konyvert/

Hooligan - 2011. 07. 08. 18:59

A Lost könyv fejezeteinek összefoglalóját beorcztem (szép magyar szó), lehetnek hibák benne, de tessék:

I. rész: „L” mint Love- vagyis szeretet
Az első csoport a sorozat által fölvetett fontosabb etikai kérdéseket boncolgatja. Az etika (erkölcstan) a filozófiának az az ága, amely társadalmi-közösségi szempontból vizsgálja a helyes és helytelen,jó és rossz emberi cselekvést. Az Eltűntek rendkívül nehéz helyzetbe került szereplőinek súlyos döntéseket kell hozniuk, melyek tükrében saját erkölcsi életünkkel kapcsolatban is érdekes felismerésekre juthatunk.
Michael Austin azt elemzi, hogy Jack és Locke milyen viszonyban van az apjával. Hangsúlyozza, hogy ez a viszony csak akkor nem torzul el, ha a szülők és a gyerekek erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy tekintettel legyenek egymás igényeire és elvárásaira. Rebecca Vartabedian viszont azt a kérdést feszegeti, hogy Michael vajon nem ment-e túl messzire fiával, Walterral szembeni kötelessége teljesítésekor, hiszen fia életben maradásáért mások életét áldozta föl. Ebben a tanulmányban azt látjuk, hogy két különböző erkölcsi felfogás mennyire eltérően tudja értékelni ugyanazt a cselekedetet. Róbert Arp és Patrícia Brace három különböző etikai elmélet szemszögéből vizsgálja meg az Eltűntek ben igen gyakran előforduló morális tárgyiasítás (objektifikáció) eseteit. Dolgozatukból kiderül, hogy a morális tárgyiasítás szituációtól függően lehet jó és rossz is. Deborah Barnbaum azt igyekszik kideríteni, hogy a Dharma Kezdeményezés összeegyeztethető-e a széles körben elfogadott erkölcsi alapelvekkel, és arra a következtetésre jut, hogy a kutatási projekt semmivel sem igazolható, tehát erkölcsileg helytelen. De vajon tekinthetjük-e ténylegesen helyesnek vagy helytelennek az értékekhez kötődő cselekedeteket? George Wrisley úgy véli, hogy bár hajlamosak volnánk nemmel válaszolni erre a kérdésre, ez a felfogás teljességgel tarthatatlan. Rámutat, hogy a sorozat arra készteti a nézőt, hogy próbálja meg érvekkel alátámasztani saját erkölcsi álláspontját. 

II. rész: „0″ mint Origin-vagyis eredet
A tanulmányok második csoportja a sorozat által fölvetett metafizikai problémákkal foglalkozik. A metafizika a filozófiának az az ága, amely az érzékszervek, illetve a természettudományos módszerek számára közvetlenül nem hozzáférhető jelenségeket vizsgálja. A legkézenfekvőbb példa erre a szörnyeteg. A sziget füstszörnye (smoke monster) azonban tulajdonképpen nem más, mint a mindannyiunkban élő metafizikai misztériumok külső megjelenítése.
Sander Lee a hit, az értelem és a szabad akarat kérdéseit elemzi négy szereplő történeteiben, és arra a következtetésre jut, hogy a sorozat erénye filozófiai szempontból inkább a fontos kérdések fölvetésében rejlik, nem pedig abban, hogy kész válaszokat tálalna elénk. Charles Taliaferro és Dan Kastrul az önismeret problémáját helyezik érdekes megvilágításba. Azt állítják, hogy bármilyen furcsának tűnik is, igazából csak akkor tudjuk feltárni, kik is vagyunk valójában, ha beleképzeljük magunkat valaki másnak, például egy távoli trópusi szigetre vetődött embernek a helyzetébe. Charles Girard és Dávid Maulemans ettől kissé eltérő módon azt fejtik ki, hogy az Eltűntek szereplőinek cselekedeteiből és sorsából elsősorban azt a következtetést vonhatjuk le, hogy roppant nehéz az embernek elszakadnia a saját múltjától. Jessica Engelking szerint az Eltűntek szeretné megváltoztatni a nézők szemléletmódját, amit egy fikcióval kíván elérni. Tóm Grimwood a fikció misztériumára fókuszál. Arra, hogy miképpen kommunikálja az üzeneteit, mi, nézők pedig miért figyelünk oda azokra.

Hooligan - 2011. 07. 08. 19:02

III. rész: „S” mint Survival-vagyis túlélés

A tanulmányok harmadik csoportja a sorozat által fölvetett társadalmi és politikai kérdéseket boncolgatja. A társadalom- és a politikai filozófia mindazokkal a nehézségekkel foglalkozik, amelyek akkor keletkeznek, ha az emberek kisebb-nagyobb csoportokban megpróbálnak együtt élni. A sziget valóságos mikrokozmosza a saját közösségeinkben megfigyelhető hatalomdinamikai jelenségeknek. 
Sandra Bonetto a szigeten élő Többiek filozófiai értelmezését adja. A Többiek ádáz ellenségként viselkednek az Oceanic 815-ös járatának túlélőivel, s az emberi léttel kapcsolatos félelmeikkel szembesítik őket. Karén Gaffney rámutat, hogy a Többiek a társadalmunkban meglévő előítéleteket szimbolizálják, illetve azokra hívják föl a figyelmet. Mi nem vagyunk eltűntek, de mindannyiunk környezetében élnek Többiek, s nagyon is érdemes elgondolkodnunk, hogy miért. Scott Parker azt vizsgálja, hogy Shannonnak milyen a pozíciója a szigeten, és miféle jogai vannak az egészségügyi ellátáshoz. Meddig mehetnek el a barátai jogainak védelmezésében? Megengedhető-e bizonyos helyzetekben a kínvallatás alkalmazása? Peter Fosl és Richárd Davies a „természeti állapot” nevű gondolatkísérlet történetét mutatja be, miközben ez az állapot egyáltalán nem gondolatkísérlet, hanem megpróbáltatások sorozata az Eltűntek számára. Fosl nyomasztónak érzi, hogy a sorozat felhasználja ezt az eszközt, bár lát némi reményt a szereplők érzéseiben és szenvedélyeiben. Davies azt állítja, hogy csakis a bizalom lehet a megoldás.

IV. rész: „T” mint Transformation-vagyis átalakulás
A tanulmányok negyedik csoportja a sorozat által fölvetett vallási kérdéseket vizsgálja. A filozófia és a vallás történetileg ugyanannak az éremnek a két oldala. A sorozatban látható néhány misztikus szituáció racionális elemzésével mélyebb ismereteket szerezhetünk erről az egész jelenségkörről.
Shai Biderman és William Devlin azzal a meglepő feltevéssel áll elő, hogy Locke a taoizmus keleti spiritualizmusát képviseli. Brett Patterson ezzel szemben úgy véli, hogy az Eltűntek a keresztény hagyományban központi szerepet játszó megváltás témáját viszi színre. A következő két szerző szintén vitatkozik egymással. Dávid Werther azt állítja, hogy az Eltűntek egy olyan világ megkonstruálásával, amelyben minden valamilyen céllal és indokkal történik, tulajdonképpen Isten létezése melletti érveket hoz föl. Briony Addey viszont rámutat, hogy a célokságinak tűnő összefüggések a véletlen művei is lehetnek, s hogy az összeesküvés-elméletek iránti fogékonyságunk miatt hajlamosak vagyunk sok mindent, nem létező dolgokat is belelátni a sorozatba. Rose utazását végigkövetve Dániel Gallagher azt a kérdést feszegeti, hogy miért hiszünk abban, amiben hiszünk. S arra a következtetésre jut, hogy bár a hit és a (tudományosan megalapozott) isméid egyaránt legitim tudati képződmény, a kettő közötti lényeges különbségeket nem szabad szem elől tévesztenünk. Végül Jeremy Barriss az élet értelmét boncolgatja az Eltűntek tükreiben, s kifejti, hogy a lényegre tapintó kérdések fölvetése gyakran önmagában hordozza a megválaszolás lehetőségét is.
—–

Szóval úgy ennyi egy szuszra. Mindenképp érdekes olvasmány lehet, amint kiolvasom írok róla. Btw: a fanoknak akkor is kötelező lenne, főleg ennyiért, ha sodoku lenne benne.

vicvega - 2011. 07. 08. 19:40

nem szeretem az ilyen magyarázós könyveket, mint ahogy azokat a készítői interjúkat sem, ahol magyarázatokat adnak a finálékban történtekre. ha egy sorozat ilyesmire szorul (azt már csak félve írom, hogy az a néző…), az régen rossz

Electro - 2011. 07. 08. 20:28

vicvega … én olvastam ezt a LOST könyvet, és nem!!!! … ez nem a sorozatot magyarázza! Nem is tehetné, mert a LOST 3. évada után írták, amikor még sehol sem volt 4. évad, nem hogy évadzáró.

Szóval nem a sorozatot magyarázza, hanem a sorozat alapján fejteget filozófiai kérdéseket. Ennyi!

Electro - 2011. 07. 08. 20:29

évadzáró = sorozat finálé. (Bocs elírtam)

marcus - 2011. 07. 08. 20:50

Én amit olvastam Lostot, abban embereket (ismeretleneket) mutat be akik a gépen voltak. De beleszötték az általunk ismert szereplőket is egy-két párbeszéddel, tevékenységgel velük, de semmi lényeges, ami baj, hogy kimaradt a sorozatból. Ez csak olyan kiegészítés. Ugyan úgy flashback van nekik meg minden, csak az eddig ismeretlen túlélőt mutatja be és a korábbi életét és a Szigetbéli változásait. De gondolom ezt tudja, akik már halottak a könyvről.

Itthon 3 kapható ebből a fajtából: Az élet jelei, Rejtélyes személyiség, Veszélyeztetett fajok. Még egy hátra van olvasásra. Ezeken kívűl még a krónika van meg, hasonló borítóval, mint ami a postban van. Abban inkább kulisszák vannak és képek.

Szóval akkor ezt is meg kell venni, de nemtudom, hogy az előbb említett 3 kiskönyvön, krónikákon és ezen kívűl van-e még magyar országon Lost könyv? Még a DVD-ket is meg kell venni eredetiben, ha lesz pénzem erre. :)

Hooligan - 2011. 07. 08. 21:05

Én nem tudok más könyvről hazai megjelenésben.
De ha lájkolod az angol nyelvet, van neked egy tippem: http://www.sorozatjunkie.hu/2010/10/18/lost-enciklopedia/

WestHammer - 2011. 07. 08. 21:56

köszi, meg is rendeltem mind a kettőt… :D

MatoBoci - 2011. 07. 08. 22:38

Köszi az infót, uramat elküldtem érte a boltba, már itt is csücsül a polcon a Lost-os :))

Beneg^ - 2011. 07. 09. 09:02

Nekem már régóta megvan a Lost és a filozófia. Az egyetlen problémám vele az, hogy nagyon elvonatkoztat a Lost-ról és tulajdonképpen sokkal inkább előtérbe helyezi a filozófiát és annak nagyobb művelőit, mint a filozófia szerepét a LOST-ban.
(Még nem olvastam végig, csak ahol most én tartok, az alapján ez jött le)

david_88 - 2011. 07. 09. 12:20

Én anno 1000 Ft/Lost-ért vettem! A könyv jó, csak kár h régi, mert az 1. évaddal foglalkozik.

Spoiler

A könyv azt is tartalmazza h az írók az 1.évad végén kiakarták írni Jack-et, de ugyebár végül nem történt meg, ami számomra elég sajnálatos, mert baromi jó a sori, csak mindig Jack volt a középpontban. grrr..

Thrasher - 2011. 07. 09. 16:38

david_88:
ez a Jackes sztori fantasztikus, hogy hanyadik mutációját éri már meg.
itt az igazság, szinre ki kéne már biggyeszteni a junkie főoldalára, annyiszor kerül elő valami hülyeség róla:

In the commentary track on the Season 1 DVD, the producers explained that the character of Jack as the de facto leader of the survivors was intended to be killed off in “The Pilot, Part 1” by the Monster, with Kate becoming the de facto leader. However, ABC executives and advisers to the producers convinced the writers and producers to keep him alive. They reasoned that killing him off, while a novel idea, generated feelings of betrayal, bewilderment, and anger in the audience. Instead, Oceanic 815’s pilot, Seth Norris was written in and killed in Jack’s place. Fox’s portrayal of Jack as such a likable and noble character that audiences can relate to only helped solidify his survival and importance to the show.

paranoid android - 2011. 07. 09. 20:57

Pár hónapja már megvan a Lostos, és a vizsgaidőszak miatt (és persze saját lustaságom miatt) csak néhány cikket olvastam belőle, de kellemesen meglepődtem. Igazán minőségi írások. Filozófiában viszonylag jártas vagyok (a könyvben említett filozófusok többségétől olvastam) és így is izgalmas olvasmány volt, és szerintem laikusok számára is teljesen befogadható.
Az egyik cikk különösen érdekes volt számomra, Sander Lee: Létértelem és szabadság a szigeten című írásában 4 karakter (Jack, Locke, Eko, Desmond) motivációit vetíti le filozófiai és teológiai nézeteikből, ill. a szabad akarat és a sors/hit kérdések körüljárásával. Pl. Jack-et a sartre-i szabad akarat és felelősség alapján elemzi, vagy Locke hitét összeveti (a kedvenc filozófusom) Kierkegaard hit stádiumának jellemzőivel, míg szembeállítja Mr. Eko klasszikus keresztény hitével.
Baromi érdekes, ajánlom mindenkinek, sőt, most rábeszéltem saját magamat, hogy olvassam el a többit is.

Abdani - 2011. 07. 09. 21:06

A lostos könyv nekem is megvan, szakdogához kellett. :)) Kicsit tudományos, de amit olvastam belőle, az pont jól jött hozzá. :)Bár nem az összes tanulmány érdekes, de szerintem összességében megéri az árát. Hatszázért meg simán.

donka - 2011. 07. 09. 23:57

Nem tudjátok véletlenül hogy ez az internetes ára a 600 vagy a boltban is annyi?:D csak mert hogy itt van mellettünk líra (europark) és fölöslegesen rendelném meg. Mondjuk még házhozszállitással is olcsóbban kijönnék vele.:D

junkie - 2011. 07. 10. 15:01

donka: nem tudom, de megrendeled neten és átveszed a boltban személyesen, és akkor tuti annyi. Fél perc sincs egy netes rendelés.

Macooka - 2011. 07. 12. 11:47

Na, azóta már csak 510 Ft.. :))

S0m30n3 - 2011. 07. 13. 00:11

donka:
tegnap a boltban azt mondták, hogy 3000 forint, és csak valami más kedvezmény van rá ha másik két könyvvel veszed, blablabla, ezért megrendeltem a neten 510 forintért, és majd átveszem személyesen a boltban és kész. :D bár bemehetsz a boltba rögtön is, lehet, hogy csak pécsen nem hallottak az akcióról vagy nem tudom…

S0m30n3 - 2011. 07. 15. 00:57

az akció mégis megvan, csak a tesóm rossz boltban kereste a könyvet, mint kiderült. :D

norbucso - 2011. 07. 18. 12:04

Lostos az kuka. Jack jöhet.

Ide írd


kötelező

(kötelező, de nem adjuk ki senkinek)

Ezeket a HTML parancsokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ennek a posztnak külön RSS feedje van a hozzászólásaihoz